CENNÍK


 0905 / 721 063      preklad@janavalkova.sk  
     
 Úradné preklady
  (s úradným overením)
EUR / NS
 vybrané typizované listiny  17,90 
 ostatné úradné preklady
 19,92 
    
         
 Odborné preklady 
  (bez úradného overenia)
EUR / NS
 vybrané typizované listiny 10,00 
 ostatné odborné preklady
12,00 

 Uvedené ceny sú KONEČNÉ.                  
     

  Zľavy
 - vernostná zľava na aktualizované preklady
 - množstevná zľava
    nad 10 normostrán pri úradných prekladoch
    nad 30 normostrán pri odborných prekladoch
 
 Príplatky

 - expresne do 1 hodiny / 24 hodín: príplatok 50 % 

  Paušálne poplatky
 - doručenie poštou na Slovensku: 1,50 EUR
 - doručenie poštou na Slovensku - dobierka: 2,30 EUR

 - doručenie do zahraničia (EÚ):  4,40 EUR  
 

NS = normostrana = 1800 znakov prekladu.

Ceny platia dohodou, resp. v zmysle vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.

Celkovú odhadovanú cenu za preklad sa dozviete vopred. 

Nie som platiteľom DPH.

Pracovné jazyky: nemčina, slovenčina