CENNÍK

                  
 Úradné preklady
  (preklady s úradným overením)
EUR / NS
 typizované - niektoré vybrané listiny  17,90 
 ostatné
 19,92 
              
 Bežné preklady
 
(bez úradného overenia) 
EUR / NS
10,00 - 15,00

  Zľavy
 - vernostná zľava - na aktualizovaný preklad
 - množstevná zľava - už od 20 normostrán
 
 Príplatky

 - EXPRESNÝ preklad - príplatok 50 %

  Paušálne poplatky
 - poštovné - Slovensko - 1,50 EUR
 - poštovné (dobierka) - Slovensko -
2,30 EUR
 - poštovné - EÚ -
4,00 EUR
  
Nie som platiteľom DPH.

NS = normostrana = 1800 znakov prekladu.

Celkovú odhadovanú cenu za preklad sa dozviete vopred. 

Ceny platia dohodou, resp. v zmysle vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.

Pracovné jazyky: nemčina, slovenčina